Onze race regels zijn wat oud en leest niet heel makkelijk weg.
Vandaar een iets makkelijker en duidelijker stuk ter intro:

De 10 race geboden van GTHQ. Wil je hier met ons en/of met GTHQ-tag rijden, dan zouden we graag willen dat jij je hier aan houdt. Je staat open voor vragen en kritiek op je rijstijl van anderen.

Zo houden we het met zijn allen Clean and Fast @ GTHQ1. 
De eerste bocht is de eerste bocht, er komen er nog veel meer gedurende de race. Doe dus rustig aan en geef elkaar de ruimte. Haal niet koste wat kost in.

2. Rem op tijd, rem eerder dan je normaal zou doen wanneer je achter iemand zit. Door de slipstream heb je een hogere snelheid en dus een langere remweg!

3. Van de baan af geraakt? Niemand geraakt? Gelukkig maar kijk rustig wanneer je weer de baan terug op kan, in bijna alle gevallen betekent dit dat je eerst het gehele veld moet laten passeren.

4. Heb je (onbedoeld) een tikje uitgedeeld of afgesneden? Maak het dan meteen goed door even afstand te nemen of je plaats terug te geven aan degene die je hebt geraakt en hebt ingehaald. Ook als hij hierdoor in de grindbak is geraakt!

5. Heb ogen overal, voor, achter en zijkant. Klinkt onmogelijk maar is wel nodig, zeker in een battle moet je weten wie waar zit. Het liefst een paar auto's vooruit en achteruit! Presenteer jezelf duidelijk als je gaan inhalen anders kan de auto voor je zomaar insturen, wees daar op bedacht.

6. De auto die achter ligt heeft de verantwoordelijkheid, hij kan immers alles voor zich goed overzien en bepaalt of hij extra gas moet terug nemen of andere lijnen moet rijden. Zit je zij aan zij dan ben je natuurlijk samen verantwoordelijk om op de baan te blijven.

7. Bij verdedigen op het rechte stuk mag je slechts éénmaal van je lijn afwijken!

8. Zit er een snellere rijder achter je? Probeer niet kosten wat het kost voor te blijven maar laat hem op een nette wijze voorbij als er een aanval wordt geplaatst. Zo kan je vervolgens achter hem rijden om te kijken waarom hij sneller gaat!

9. Respecteer elkaar, mocht er een incident zijn bespreek dat met elkaar, desnoods via PM.

10.Het belangrijkste, have fun!


Clean and Fast
 
Uitgebreide Race Regels
Voorwoord
 
Deze regels zijn bedoeld indien nodig. We gaan er vanuit dat een ieder die gebruik maakt van de online mogelijkheden van Gran Turismo 5 (Prologue) en via deze website racet, zich sportief gedraagt. Eigenlijk zijn onderstaande regels "ongeschreven wetten" in de online gaming van race simulators in het algemeen. We hopen deze regels niet te hoeven toepassen.
Eventuele sancties kunnen worden opgelegd door de race-director. De administrator heeft altijd het laatste woord!
 
Hou er verder rekening mee dat het racen via de PS3 met Gran Turismo 5 Prologue via een openbare server gaat. Ondanks dat er op bepaalde tijdstippen afspreken, zijn er tevens andere gebruikers, dan via deze website, op de baan.
  
Zolang hiervoor in Gran Turismo 5 Prologue nog geen andere oplossing voor is, wordt verzocht de race specificaties per race te bekijken. Er zijn creatieve oplossingen voor dit "probleem".
 
De hieronder genoemde regels 1 t/m 7 zijn vooral bedoeld voor het online gedeelte. Onder 8 genoemde heeft betrekking op de op deze website georganiseerde cups.

1. Algemene Regels
  
a. Deze regels zijn onderhevig aan verandering, omdat er constant updates / wijzigingen komen voor GT5 Prologue, het is je eigen verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.
  
b. Alle bestuurders worden verwacht dat zij zich vertrouwd met de Gran Turismo 5.nl online race regels maken vóór het deelnemen aan een race. Als er regels zijn die je niet begrijpt, vraag het dan na bij de Administrator.
  
c. Je wordt verwacht om te concurreren op een eerlijke en oprechte manier. Met eerlijk en oprecht wordt bedoeld volgens de GTHQ.nl online race regels, niet volgens je eigen interpretatie van rechtvaardig en eerlijk.
  
d. Je wordt verwacht om op verantwoorde manier te racen zodat je niet de race van andere deelnemers verstoord.
  
e. Iedere vorm van slecht gedrag in welke vorm dan ook, word niet geaccepteerd.
  
f. Het is niet toegestaan gebruik te maken van grove of beledigende taal gebruik, in elk van de forum, chat of voice chat faciliteiten. 
  
g. Je wordt verwacht dat je te gedragen als een sportieve deelnemer te allen tijde. 
  
h. De situatie van andere bestuurders moet altijd worden gerespecteerd.
  
i. Agressief rijden is strikt verboden. 
  
j. Afsnijden van chicanes of bochten van de baan op elk punt is ten strengste verboden op alle delen van de racebaan, inclusief asfalt-gebieden achter en naast de racebaan-lijnen. Baan specifieke grenzen zullen worden verduidelijkt in de Race Specificaties deel van een bepaalde events. 
  
k. Indien je tijdens een race wilt stoppen is dit mogelijk. De bestuurder moet een plaats op de baan vinden waar de bestuurder geen gevaar vormt voor andere bestuurders, parkeer je auto en druk op "Start" en wacht tot de race over is. Houd er rekening mee dat je auto kan beginnen te bewegen wanneer je nogmaals op de startknop drukt. Plaats je auto op een plaats waar deze beweging geen problemen veroorzaakt voor chauffeurs die nog racen. Beëindig nooit het spel.
  
l. Voorkom onzorgvuldig rijden. Toon altijd respect voor je mede-racers. Wees voorzichtig. Toon wat geduld. Begrijp de beperkingen van je auto en jezelf en aandrijving. Rijden in een online race-sim is niet precies hetzelfde als het autorijden in het echte leven in welk opzicht dan ook.
  
m. Als je schuldig worden bevonden aan het overtreden van een van deze regels, zal je gedrag worden geëvalueerd en beoordeeld door de race director.
  
2. Race lijn en defensieve lijn
  
a. De race lijn, is de ideale race lijn die je volgt om zo snel mogelijk over het circuit te rijden (of een bepaald traject). Hierbij wordt ook bedoeld de daarbij behorende rem- en acceleratiepunten.
  
b. In een gevecht om een positie, heeft de voorste auto altijd het recht van gebruik van deze ideale lijn. Tevens heeft de voorste auto het recht te kiezen voor een andere benadering van de bocht (late apex, early apex) wat de zogenaamde defensieve lijn is genaamd.
  
c. De bestuurder van de voorliggende auto zorgt ervoor dat hij de achterligger niet blokkeert, hindert of tegenhoudt, indien het gevaar dreigt te worden ingehaald. Het is verboden op te houden of te frustreren.
  
d. De bestuurder van de achterliggende auto zorgt ervoor dat hij rekening houdt met de rempunten van de voorligger en voorkomt te allen tijde een aanrijding met de voorligger. Tevens moet rekening gehouden worden met de werking van draft en slipstream op de auto, waardoor deze anders reageert dan in "clean air".
  
e. Indien de bestuurder van de achterliggende auto voorbij de voorligger wil, zal hij/zij rekening moeten houden met de te rijden race lijn van de voorligger en hierbij te allen tijde een botsing, aanrijding of anderszins contact moeten vermijden.
  
f. Bij inhalen zorgt dein te halen auto dat dit wordt toegelaten en dat dit niet wordt gefrustreerd, en wordt onderling contact tussen de auto's vermeden. Een algemeen wederzijds respect dient in acht genomen te worden.
  
3. Botsen en raken
  
a. Botsen of ander contact tussen auto;s moet te allen tijde worden vermeden.
  
b. Rammen of botsen is strikt verboden.
  
c. Indien er onverhoopt een botsing of onderling contact plaatsvindt, waarbij de voorste auto kan worden ingehaald door de auto die de botsing heeft veroorzaakt, dan dient de veroorzaker te stoppen en de wederpartij weer voor te laten. Hierna kan de race voor beiden worden hervat.
  
d. Hou er rekening mee dat er zeker niet altijd bewust gebotst wordt. Zeker bij close-contact rijden, zoals bedoeld in hieronder vermeldde battle groups, onderling contact snel optreed. Hier zit vaak geen kwade bedoeling bij!
  
e. Bewust botsen of gebotst worden en wangedrag in het algemeen dient te worden gemeld aan de race-director, waarna de zaak zal worden geëvalueerd.
  
4. Starten
 
a. Bij de start is voorzichtigheid geboden. Alle bovengenoemde regels zijn hier ook van toepassing.
  
b. de eerste bocht is meestal cruciaal, ook hierbij dient men voorzichtigheid in acht te nemen. Alle bovengenoemde regels zijn hier ook van toepassing.
  
c. Men dient oplettend te zijn op auto's die om wat voor reden dan ook traag of niet starten bij het wegrijden bij de start. Voorkom hierbij botsingen.
  
5. Battle group
  
a. Een battle group is een groep rijders die aan elkaar gewaagd zijn. Ze rijden dicht bij elkaar. Dit kan problemen opleveren.
  
b. Een deelnemer aan een battle group heeft altijd respect voor zijn mede battlers.
  
c. Te allen tijde wordt onderling contact vermeden.
  
d. Indien toch contact onstaat, worden de regels als bedoeld onder punt 3 in acht genomen.
  
e. Punt 2 is hier tevens van toepassing.
  
f. Als je een battle group probeert in te halen, houdt er dan rekening mee dat deze groep dicht op elkaar rijdt en een defensieve lijn rijden. Tevens zal in veel gevallen de ruimte kleiner zijn en de marge van fouten groter. Voorzichtigheid geboden.
  
6. Pit Etiquette
  
a. Bij het in rijden van de pits, is het niet toegestaan over e witte pit-lane lijn te rijden. De dient je voertuig dus te plaatsen aan de zijde van de pits, voordat je deze inrijdt.
  
b. Bij het uitrijden van de pits, is het tevens niet toegestaan de witte pit-lane lijn te overschrijden.
  
c. Als je uit de pits komt, heeft het overige verkeer voorrang op jou. Blokkeren of de pas afsnijden om toch nog voor iemand te blijven is dus niet toegestaan.
  
7. Ghost car
  
a. Een Ghost car is een deels transparant of knipperend voertuig. Dit voertuig maakt een abrubte stuurfout, komt in een slip, krijgt een penalty, rijdt op een of meer ronden achterstand of is herstellende van een off-track.
  
b. De bestuurder van voornoemd voertuig rijdt de baan weer op en neemt hierbij afstand van de race-lijn. Pas als het voertuig weer op volledige snelheid is, wordt de race-lijn, en dus de race, weer hervat.
  
c. Het is verboden om als ghost car je te bemoeien met de overige weggebruikers.
  
d. De slipstream achter een ghost car werkt nog wel, wees daar alert op.
 
8. Tijdritten voor cups
  
a. 2 wielen op (of verticaal in lijn met (ook in de lucht)) het circuit.
  
b. Curbstones maken deel uit van het circuit
  
c. Gras maakt geen deel uit van het circuit.
  
d. Uitloop vlaktes maken geen deel uit van het circuit
  
e. Geen contact met muren of andere objecten, zichtbaar of onzichtbaar
  
f. Met 2 wielen buiten de curbstones en 2 wielen nog op de curbstones rijden is correct
  
g. Met 4 wielen buiten de curbstones rijden is niet correct
  
h. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de koppel functie bij stuurtjes. Gebruik de "flippers" om te schakelen.
  
i. Als je niet zeker 100% zeker bent dat je rondje goed is dan zal hij waarschijnlijk worden afgekeurd
  
j. Cheaten niet toegestaan
  
k. Niets dat tegen de geest van de regels in gaat
  
l. Bewaar ten alle tijden je Beste Ronde Replay!!
  
m. Alleen je snelste geldige ronde uploaden op het forum!